Media och apputveckling

Media och apputveckling

Många som är utbildade inom media arbetar också med apputveckling, vilket är ett samlingsbegrepp för utveckling av appar som används i läsplattor och smartphones. Även de program som används i persondatorer brukar kallas för appar. Det finns flera sorters appar, där typen påverkar kostnaden för apputvecklingen och

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://adru.se/media-och-apputveckling/" align="left"]
[divider_top]

Ignorera inte det grafiska

Ignorera inte det grafiska

Fokusera på dina styrkor – inte dina svagheter. Det är något av ett mantra bland inspirationsföreläsare. Tanken är att vi inte alltid ska stirra oss blinda på det vi är sämst på, utan i stället stärka de karaktärsdrag och färdigheter som gjort oss framgångsrika. Det bör dock

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://adru.se/ignorera-inte-det-grafiska/" align="left"]
[divider_top]