Fokusera på dina styrkor – inte dina svagheter. Det är något av ett mantra bland inspirationsföreläsare. Tanken är att vi inte alltid ska stirra oss blinda på det vi är sämst på, utan i stället stärka de karaktärsdrag och färdigheter som gjort oss framgångsrika. Det bör dock alltid komma med en brasklapp: ignorera inte företagets svagheter. Ta hjälp utifrån i stället.

Grafisk design för effektiv synlighet

Som enskild individ är det svårt att kunna uppskatta alla världens detaljer. Vissa är duktiga på grafisk design, och har svårt att se varför någon skulle vilja sitta med siffror och stapeldiagram. Andra är specialister på webbdesign, men tycker marknadsföring och statistik är tråkigt. Oavsett vilken personlighetstyp du är, eller vilka intressen du har, så gäller det att värdesätta även det som vi inte nödvändigtvis är så bra på.

Grafisk design är ett sådant ämne som ofta underskattas av företagare. Om du gör ett bra jobb, levererar det som dina kunder önskar och har en bra lönsamhet – varför lägga fokus på logotyper, design och färgscheman? De företagare som inser vikten av områden som man inte nödvändigtvis är expert på, är de som kan frodas långsiktigt och inom flera områden. Så för att maximera lönsamheten: Koordinera dina specialister och lär dig uppskatta det du inte förstår.