Media och apputveckling Läs mer Ignorera inte det grafiska Läs mer Teknik och miljö Läs mer Driva en webbplats med WordPress Läs mer Tidningars betalväggar Läs mer Teknik och media – samhällets viktiga funktioner Läs mer Stockholm som it-centrum Läs mer Teknik och media i vårt moderna samhälle Läs mer Lyckas bättre online med en webbyrå Läs mer Så sparar man pengar med internet Läs mer Hälsosam arbetsmiljö på IT-företaget Läs mer Utveckla din digitala marknadsföring Läs mer Starta företag hemifrån Läs mer Att shoppa teknikprylar på nätet Läs mer Verktyg för ditt internetföretag Läs mer Ökad tillgänglighet på nätet Läs mer Nyttan av CRM och CMS verktyg Läs mer Låna pengar till ny utrustning Läs mer Utveckla ditt ledarskap med hjälp av modern teknik Läs mer Fördelar med outsourcing av sociala medier Läs mer Ta betalt i ditt internetföretag Läs mer Internetentreprenörer Läs mer Appar Läs mer Dagens media finns online Läs mer Starta ett internetföretag Läs mer Så undviker du Fake news Läs mer Mobilens inkomst i våra liv Läs mer Digital Nomad Läs mer

Vårt galleri

Nya Inlägg

Media och apputveckling

Många som är utbildade inom media arbetar också med apputveckling, vilket är ett samlingsbegrepp för utveckling av appar som används i läsplattor och smartphones. Även de program som används i persondatorer brukar kallas för appar. Det finns flera sorters appar, där typen påverkar kostnaden för apputvecklingen och

Ignorera inte det grafiska

Fokusera på dina styrkor – inte dina svagheter. Det är något av ett mantra bland inspirationsföreläsare. Tanken är att vi inte alltid ska stirra oss blinda på det vi är sämst på, utan i stället stärka de karaktärsdrag och färdigheter som gjort oss framgångsrika. Det bör dock

Teknik och miljö

Ny teknik är delvis svaret på världens miljöproblem. Med hjälp av den snabba tekniska utvecklingen och alla innovativa lösningar som finns är möjligheterna goda för att klimatmålen kan nås. Men för att samhället ska bli miljövänligare behöver även privatpersoner dra sitt strå till stacken. Att köra elbil

Tidningars betalväggar

Fram till ca 2010 var det ytterst ovanligt att tidningar hade så kallade betalväggar, utan alla nyheter låg gratis och öppet för alla. Det visade sig dock snabbt att det var svårt att leva på annonspengar, vilket gjorde att tidningarna var tvungna att hitta en ny affärsmodell.

Driva en webbplats med WordPress

När du ska skapa en webbplats är det enklast om du använder dig av ett publiceringsverktyg. Med detta avses, enkelt förklarat, en programvara eller ett script som hanterar publiceringen av de artiklar, bilder och annat innehåll som du vill publicera på din webbplats. Ett publiceringsverktyg underlättar avsevärt

Teknik och media – samhällets viktiga funktioner

Teknik och media kan vara två skilda saker, men även höra ihop och inom digital media krävs det modern och välfungerande teknik. Internet och tv är de största digitala medier vi har. Teknik inom media handlar även om kommunikation mellan tekniska komponenter i form av mjukvaru- och

Vad är fjärrarbete: grunderna

Har du några frågor? Du får gärna kontakta oss genom det här formuläret!