Ny teknik är delvis svaret på världens miljöproblem. Med hjälp av den snabba tekniska utvecklingen och alla innovativa lösningar som finns är möjligheterna goda för att klimatmålen kan nås. Men för att samhället ska bli miljövänligare behöver även privatpersoner dra sitt strå till stacken. Att köra elbil är en sak som du kan göra för miljön. När du köper en elbil är det bra att även investera i en laddbox. En bra laddbox är Easee som är väldigt innovativ. Tekniken i Easee laddbox möjliggör att du kan ladda bilen till 50 procent lägre elpris. Easee laddbox går att koppla upp mot internet och därmed kan du smartladda din elbil.

Laddboxen schemalägger laddningen

Att först köra elbil och sedan ladda bilen på ett miljövänligt sätt är ett stort bidrag till en bättre värld. Allt detta är möjligt på grund av den tekniska utvecklingen som har skett de senaste åren. Den banbrytande tekniken som finns i bland annat Easee laddbox gör det enkelt för privatpersoner att värna om klimatet. Dessutom kommer din plånbok att gynnas av att du laddar bilen på ett smart sätt. Med smartladdning kan du ladda elbilen när elpriset är som förmånligast. Elpriset går upp och ner på ett dygn och när belastningen på elnätet är högt är priset också som dyrast. Då vill du undvika att ladda bilen. Det är bättre att ladda bilen när priset är lägre och elnätet är mindre belastat. Det bästa med tekniken är att du inte ens behöver tänka på detta. Laddboxen fixar laddningen åt dig. I praktiken går det till så att laddningen inte startar när du stoppar in kontakten utan laddboxen schemalägger laddningen till tidpunkter senare på dygnet när elen är billigare.

Ladda elbilen med grön el

När det kommer till laddning av elbil och miljön är det viktigaste att elen kommer från förnybara källor. Grön el har en mindre miljöpåverkan än el som kommer från exempelvis kolkraft. Men även om elen skulle komma från andra källor är elbilen ett bättre alternativ än vad en bil med förbränningsmotor är.

Batteriteknik utvecklas ständigt

Batteritekniken är också något som hela tiden utvecklas och blir bättre. När batterierna blir bättre får elbilarna en längre räckvidd, vilket gör att fler kan använda en elbil. Människor som kör långa sträckor föredrar fortfarande vanliga bilar framför elbilar på grund av just räckvidden. Utöver batteriet förbättras också elbilen hela tiden för att möta behovet som finns på marknaden.