När du ska skapa en webbplats är det enklast om du använder dig av ett publiceringsverktyg. Med detta avses, enkelt förklarat, en programvara eller ett script som hanterar publiceringen av de artiklar, bilder och annat innehåll som du vill publicera på din webbplats. Ett publiceringsverktyg underlättar avsevärt publiceringen av material samtidigt som den löpande driften av webbplatsen blir mycket enklare att hantera.

 

Det finns ett stort antal olika publiceringsverktyg för dig att välja mellan, alla med sina respektive för- och nackdelar. Som exempel på de publiceringsverktyg som du kan välja mellan kan nämnas Drupal, Wix, Squarespace eller Joomla, för att endast nämna några av de vanligaste. Det mest populära och mest använda publiceringsverktyget är emellertid WordPress – ett script som används på inte mindre än 40 procent av alla världens webbplatser. Detta är en häpnadsväckande siffra och det kan i sammanhanget nämnas att Joomla, som intar en hedrande andraplats på listan över de mest använda systemen, finns installerat på endast 2,5 procent av alla webbplatser.

Enkelt men med obegränsade möjligheter

Även om det underlättar att man har tekniska förkunskaper, är WordPress i grunden ett enkelt system att använda sig av. Tidigare var den stora tröskeln installationen, men den är inte längre ett problem. På samtliga seriösa och större webbhotell är det idag möjligt att installera WordPress med ett enda klick. Även om du är nybörjare kan du därför använda dig av scriptet för att driva din webbplats.

Har du större ambitioner bör du emellertid försöka att relativt omgående anlita en professionell WordPress-webbyrå som kan hjälpa dig att utveckla din webbplats. Även om WordPress i grund och botten är enkelt att använda, krävs det särskild kompetens och hjälp om du till exempel ska skapa egna tilläggsprogram, skapa en unik och användarvänlig design eller liknande. Avser du att använda webbplatsen professionellt för att tjäna pengar bör du absolut anlita en webbyrå. Detta kommer att underlätta och påskynda utvecklingen av webbplatsen, samtidigt som du kan koncentrera dig på annat i verksamheten.

Även för webbplatser som bedriver e-handel

Även om många stora nyhetssajter som till exempel BBC, New York Times eller Bloomberg använder sig av WordPress är det inte begränsat till att användas för att publicera nyheter, artiklar och andra texter. WordPress fungerar även alldeles förträffligt för att driva e-handel och du kan sälja allt från digitala produkter till semesterresor och bilar online med hjälp av scriptet.

För att du ska kunna bedriva e-handel med WordPress måste du installera WooCommerce som är ett särskilt e-handelsprogram. Detta program installerar du på ett par minuter och när det är gjort har du tillgång till ett professionellt e-handelssystem. Genom att installera olika tilläggsprogram kan du därefter enkelt lägga till olika funktioner, som till exempel betalningslösningar. Hittar du inte de tilläggsprogram som du behöver kan en professionell webbyrå bistå dig och utveckla precis de funktioner som du önskar. Då blir din e-handelsplats exakt som du vill ha den.