Teknik och media kan vara två skilda saker, men även höra ihop och inom digital media krävs det modern och välfungerande teknik. Internet och tv är de största digitala medier vi har. Teknik inom media handlar även om kommunikation mellan tekniska komponenter i form av mjukvaru- och hårdvaruprogram. I dagens samhälle är vi mycket beroende av både teknik och media.

Internet – den gränslösa cyberrymden

Internet kallades från början World wide web och skapades 1989 av vetenskapsmannen Tim Berners-Lee under tiden som konsult på Cern-laboratoriet. Kort därefter, den 20 december, publicerades världens första hemsida genom Cern-laboratoriet och internet var skapat. Namnet World wide web förkortas i dagligt tal till webben. Till en början var webben tillgänglig enbart för forskare på Cern, men år 1991 gick man ut till allmänheten med instruktioner om hur systemet fungerade och användes. Man använde enkla protokoll eller så kallad objektorienterad programmering av http och html. Webben eller internet, består i nutid av cirka 1,24 miljarder sidor och ökar stadigt. Internet har idag en allt större försäljning av varor och tjänster. Vill man starta ett eget webbaserat företag, kan man med fördel vända sig till fakturino.se om man behöver ett mindre eller större företagslån.

Vi är vana att använda ordet webben eller internet, men det är en viss skillnad på internet och webben och dessa blandas lätt ihop. Internet är enkelt förklarat världens största datornätverk och webben är en av tjänsterna i detta nätverk.

Teknik och media inom tv och satellit

De allra första tv-sändningarna ägde rum den 11 maj 1928 i New York. Detta var en av dåtidens revolutionerande framsteg inom mediateknik. Man använde sig då inte av satellit, utan det så kallade Bairds mekaniska system. Detta innebar att man använde radiosignaler på kort- och mellanvågsband. Radiovågorna studsade mot jonosfären och därmed fick man en bild på tv:n.

Något senare, under 60-talet, kom den nya satellittekniken. Aubrey Singer från BBC fick en revolutionerande idé att använda den nya tekniken för att skapa ett program. Den 25 juni 1967 kunde man se den första direktsända satellitsändningen med The Beatles och låten ”All you need is Love” samt att John Lennon sjöng låten ”It’s easy” inför 400 miljoner TV-tittare. Satellit-tv blev snabbt revolutionerande och populärt världen över.

Tekniken utvecklas i rask takt och tv kan bli näst intill obehagligt verklig i vår vardag. Idag har vi många tv-apparater i full HD som står för high definition. Nästa steg är en så kallad 4K-tv som är en mycket högupplöst bildskärmsteknik. Idag finns det även 3D-tv och man kan tro att det är den mest realistiska bildupplevelsen, men faktum är att kontraster på skärmen spelar en större roll i realistiska upplevelser när vi tittar på tv.