Tidningars betalväggar

Tidningars betalväggar

Fram till ca 2010 var det ytterst ovanligt att tidningar hade så kallade betalväggar, utan alla nyheter låg gratis och öppet för alla. Det visade sig dock snabbt att det var svårt att leva på annonspengar, vilket gjorde att tidningarna var tvungna att hitta en ny affärsmodell.

Read more