Fake news är faktiskt inget nytt. Det har alltid funnits människor som försökt lura andra eller misskreditera personer för eget syfte. Men med sociala medier har fake news blivit ett riktigt stort problem. Hur ska du undvika att gå på fake news?

Fake news

Begreppet fake news har blivit aktuellt i och med Donald Trump. Han började kalla saker som han inte gillade för Fake news, särskilt nyheter som var negativa för honom själv. Idag har det blivit en inflation både i fake news och användning av ordet. Hur ska du som privatperson veta vad som är sant eller falskt?

Kolla källan

Först och främst ska du alltid fråga efter källan. Är det kalles blogg eller Folkhälsomyndigheten som uttalar sig om coronaviruset? Stora och kvalitativa medier, som SVT, DN och New York Times är mer trovärdiga än mindre sajter med förenklat budskap. Medier som vågar medge att de gjort fel är också mer trovärdiga, än de medier som ”alltid” har ”rätt”.

Motiv

Fråga dig också vad för motiv skribenten har? Alla tidningar har en politisk grundsyn. Det betyder att du måste förstå den grundsynen för att verkligen förstå vad som skrivs. Det finns också annonser som ser ut som artiklar.

Åsikt eller fakta?

Tänk också på att det är skillnad på åsikt och fakta. Du kan hata flyg av miljöskäl, men samtidigt måste du kunna medge att klädindustrin är värre miljöförstörare än flyget – fakta. Du kan ha åsikter om munskydd, men du måste hålla dig till vad forskningen hittills kommit fram till när du argumenterar.