Stockholm har blivit en samlingspunkt för it-bolag och entreprenörer, såväl svenska som utländska, med ambitioner att starta upp nästa stora bolag inom it-sektorn. Det finns många förklaringar till Stockholms popularitet men en välutbyggd infrastruktur, bra kommunikationer och god tillgång till kapital är några av förklaringarna. Man ska inte heller glömma bort att Stockholm var tidigt ute när it-eran inleddes och marknadsförde sig internationellt som en it-hubb, varför Stockholm till viss del även lever på gamla meriter.

 

Svårigheter att finna kompetent personal

 

Ett problem för de it-företag som är verksamma i Stockholm är rekryteringen av personal. Även om de flesta företag använder sig av rekryteringsföretag med sin bas i Stockholm har de problem med att finna kompetent personal till samtliga de tjänster som utannonseras. Konkurrensen mellan företagen om arbetskraften är mycket hård och de olika it-företagen konkurrerar till stor del om samma personal. Detta har medfört att den som har en bra it-utbildning i bagaget, och söker en it-tjänst i Stockholm, befinner sig i en mycket god förhandlingssits.

Konkurrensen om arbetskraften har lett till att lönerna har skjutit i höjden. It-personalen i Stockholm tjänar generellt betydligt bättre än vad motsvarande personal i övriga Sverige – och de flesta delar av Europa – tjänar. Detta är självfallet något som är angenämt för den som är anställd men på sikt är det något som kan medföra att större it-bolag undviker att etablera sig i Stockholm. Svårigheter att finna personal i förening med höga lönekostnader är sällan något som är positivt, om man vill locka företag att etablera sig i regionen.

It-bolag i Stockholm som har lyckats

Stockholm kan skylta med ett antal företag vilka, med Stockholm som bas, har lyckats att etablera sig på världsmarknaden. Det mest kända exemplet är sannolikt Spotify som med sin utgångspunkt i just Stockholm har lyckats att bli ett världsledande företag inom sin bransch. Det är dessutom något som man har lyckats med trots stenhård konkurrens, med ibland diskutabla metoder, från it-jättar som till exempel Apple och Google.

Ett annat exempel på ett Stockholmsbolag som har lyckats på den globala marknaden är Mojang Studios, som med sitt Minecraftspel tog världen med storm för ett antal år sedan. Succén ledde till att Microsoft under 2014 förvärvade grundaren Markus Perssons andel i bolaget, en affär som gjorde Markus Persson till miljardär. Detta är en resa som många unga entreprenörer i Stockholm vill kopiera. Ambitionen finns där, så även kunskapen och infrastrukturen och det är sannolikt endast en tidsfråga innan ytterligare it-bolag från Stockholm intar sin plats på världsscenen.