För att driva en verksamhet som helt drivs via internet behöver man givetvis rätt verktyg. Använder man smarta lösningar går arbetet mycket snabbare och smidigare. Här kommer tips för dem som just ska komma igång med att starta ett internetföretag.

Verktyg för att skapa och underhålla sidor

Ett CMS verktyg gör uppdateringsarbetet mycket smidigare. Man behöver då inte kunna programmera för att skapa och underhålla, samt designa sina sidor. Vanliga CMS verktyg är WordPress och Drupal. De är båda gratis och står för mer än hälften av alla sidor på internet. Vilken är då bäst? WordPress har en något lägre tröskel att lära sig, och kan ses som en favorit bland mindre aktörer. För större webbplatser verkar Drupal vara en favorit. Förutom ett bra CMS verktyg kommer man behöva ett bra och effektivt webbformulär för att kunna samla in information från sina besökare. Med hjälp av ett webbformulär gör man smidigt undersökningar från en specifik målgrupp och kan enkelt förbättra sina sidor så att de passar bättre. Tänk på följande då du gör dina sidor:

  • Skapa en bra struktur, där varje sida följer samma mall.
  • Det ska finnas en logisk navigering som är lätt att använda.
  • Kontrasten måste vara tillräckligt bra, så att innehållet syns. Exempelvis fungerar svart text mot vitt bättre än mörkblå text mot ljusblått.
  • Länkar bör vara ordentligt markerade, och sidonavigering tydligt förklarad.
  • Man ska prioritera innehållet efter hur viktigt det är. Varje sida ska ha en tydlig funktion och hålla sig till ett och samma ämne.

Tips för att göra bra sidor

För att skapa bra innehåll krävs att man gör sidorna tillgängliga. Använder man WordPress kommer sidorna se lika bra ut på mobilen som på en desktop. Men den är viktigt att webbplatsen blir responsiv, och anpassar innehållet efter vilken skärm den visas på . För att göra innehåll tillgängligt bör man använda rubriker, och dela in brödtext i punktlistor och underrubriker. Det är alltför tungt för en besökare att läsa ett större textblock som inte har delats in för att ge luft och struktur. Bilder är ett bra sätt att dela upp ett textinnehåll, men de ska vara skarpa och inte pixliga eller suddiga. Tänk på följande redan då du planerar dina sidor:

  • När man väljer bilder bör de vara relevana till ämnet. Det blir förvirrande att visa en bild på en lastbil, när man skriver om bilar och så vidare. Även om de båda är fordon skapar det onödig tvekan.
  • Försök att prioritera vad som är viktigt på varje sida. Det ska gärna finnas en ingress eller sammanfattning som förklarar vad sidan i huvudsak handlar om.
  • För att ranka högt på Googles sökningar bör man följa principen om tillgänglighet och använda ett bra CMS verktyg.